Termeni și condiții

A. Site – Domeniul www.zahra.ro

Toate informațiile de pe site-ul nostru web pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod utilizând un dispozitiv numeric. Conținutul oricărui email trimis clienților/utilizatorilor de către Zahra – Drops of Nature prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; Orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al utilizatorului/clientului Zahra – Drops of Nature, conform informațiilor de contact, specificate sau nu. Informații despre produsele, serviciile și/sau tarifele Zahra – Drops of Nature într-o anumită perioadă; informații despre produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de un terț cu care Zahra – Drops of Nature a încheiat contracte de parteneriat într-o perioadă dată; date referitoare la Zahra – Drops of Nature sau alte date privilegiate.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe porțiuni publice ale site-ului, pentru a permite clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind exclusiv mijloace electronice, inclusiv alte mijloace de telecomunicații.

MEMBRU – Persoana fizică care are sau obține acces la conținut prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare între Zahra – Drops of Nature și cel care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

CONT – setul format dintr-o adresă de email și o parolă care permite unui membru să acceseze zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la serviciu.

CLIENT – Persoana fizică care are sau obține acces la conținut și serviciu după crearea unui cont de membru.

DOCUMENT – acești Termeni și Condiții

CONTRACTUL LA DISTANȚĂ – așa cum este definit în O.G. 130/2000 art. 2 lit.a: contractul de furnizare de bunuri sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de comerciant, care utilizează exclusiv, înainte și la încheierea prezentului contract, una sau mai multe tehnici de comunicare de instanță;

NEWSLETTER / ALERTĂ – mijlocul de informare periodică, exclusiv electronică, a produselor, serviciilor și/sau promoțiilor dezvoltate de Zahra – Drops of Nature într-o anumită perioadă fără niciun angajament din partea Zahra – Drops of Nature cu referire la informațiile conținute în acestea.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către Zahra – Drops of Nature către client prin utilizarea serviciilor de procesare a cardurilor agreate de către Zahra – Drops of Nature, indiferent de modalitatea de livrare.

B. General

B.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului/conținutului/serviciului de către membru sau client, dacă acesta nu are un alt acord de utilizare valabil încheiat între Zahra – Drops of Nature și utilizator.

B.2. Utilizarea, incluzând dar fără a se limita la accesarea, vizitarea și vizualizarea conținutului/serviciului, implică apartenența clientului sau a clientului la acești termeni și condiții; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În caz de neînțelegere, termenii și condițiile aplicabile se aplică la momentul dezacordului dintre părți și notificării acestuia în scris către Zahra – Drops of Nature.

B.3. Accesul la serviciu este posibil doar prin accesarea site-ului public www.zahra.ro

B.4. Prin utilizarea site-ului/conținutului/serviciului, membrul/clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care rezultă din utilizarea acestuia. El este, de asemenea, răspunzător pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau orice alte daune materiale aduse site-ului, conținutului, serviciului, Zahra – Drops of Nature sau oricărui terț cu care Zahra – Drops of Nature a încheiat contracte în conformitate cu legislația română în vigoare.

B.5. Dacă utilizatorul/clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau revocă acceptarea dată pentru document:

B.5.1. Renunță la accesul la serviciu, la alte servicii furnizate de Zahra – Drops of Nature prin intermediul site-ului, primind newsletter-e/alerte și/sau comunicări de la Zahra – Drops of Nature de orice natură (electronic, telefonic, etc.)

B.5.2. Zahra – Drops of Nature va șterge toate datele care se referă la aceasta din baza sa de date fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune.

B.5.3. Acesta poate reveni oricând asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau de a nu accepta documentul în forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

B.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la articolul B.5, poate contacta Zahra – Drops of Nature sau poate utiliza link-urile din conținutul primit de la Zahra – Drops of Nature în acest scop.

B.7. Clientul nu poate revoca unilateral acordul exprimat în favoarea documentului pe parcursul derulării unui contract sau până când acesta din urmă a plătit contravaloarea tuturor contractelor nelegate către Zahra – Drops of Nature.

B.8. În cazul în care clientul a plătit contravaloarea tuturor contractelor fără legătură către Zahra – Drops of Nature și revocă acordul exprimat în favoarea documentului în timpul executării unei comenzi, Zahra – Drops of Nature își va anula Comanda fără nicio obligație ulterioară. a uneia dintre părți față de cealaltă sau fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

B.9. Acest site se adresează doar persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani care au parcurs pașii corespunzători de înregistrare și nu au fost suspendate sau eliminate de către Zahra – Drops of Nature, indiferent de motivul suspendării sau eliminării. Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții. Devenind membru, persoana declară că îndeplinește condițiile de mai sus.

C. Conținut

C.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia de pe site, este proprietatea exclusivă a Zahra – Drops of Nature, și-a rezervat toate drepturile obținute direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

C.2. Clientului îi este interzis să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau să modifice în alt mod, să utilizeze, să conecteze, să afișeze, inclusiv orice conținut în orice context, altul decât cel prevăzut inițial de Zahra – Drops of Nature, inclusiv orice conținut în plus față de site-ul Zahra – Drops of Nature, eliminarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Zahra – Drops of Nature asupra conținutului și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținut, cu excepția acordului expres al lui Zahra – Drops of Nature.

C.3. Orice conținut la care membrul sau clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc intră în sfera documentului dacă conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valabil încheiat între Zahra – Drops of Nature și utilizator, și fără nicio garanție implicită sau expresă din partea Zahra – Drops of Nature cu referire la acel conținut.

C.4. Membrul sau clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul în scopuri personale sau necomerciale numai dacă acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document.

C.5. Dacă Zahra – Drops of Nature acordă membrului sau clientului dreptul de a utiliza, așa cum este descris într-un acord de utilizare separat, un anumit conținut la care membrul are sau obține acces în temeiul prezentului acord, acest drept se extinde numai la acel conținut definit în acordul numai pe durata existenței sau conținutului său pe site sau în perioada definită în acord în conformitate cu termenii și condițiile definiți, dacă există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea Zahra – Drops of Nature pentru acel membru, client sau orice altă terță parte care are/are acces la acest conținut transferat prin orice mijloace și care poate sau poate fi prejudiciat în orice fel de acest conținut în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

C.6. Niciun conținut transmis membrului sau clientului prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit prin acces, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Zahra – Drops of Nature și/sau angajatul acestuia sau colaborator Zahra – Drops of Nature care a mediat transferul de conținut, dacă este cazul, către acel conținut.

C.7. Orice utilizare a conținutului este interzisă în alte scopuri decât cele permise în mod expres de document sau de acordul de utilizare a acestuia, dacă acesta există.

D. Contact

D.1. Zahra – Drops of Nature publică pe site datele complete și corecte de identificare și contact de către client sau membru.

D.2. Prin utilizarea formularului de contact sau a serviciului prezent pe site, membrul sau clientul permite automat lui Zahra – Drops of Nature să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, inclusiv prin mijloace electronice.

D.3. Completarea formularului de contact complet sau parțial și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Zahra – Drops of Nature de a contacta membrul sau clientul.

D.4. Accesarea site-ului, utilizarea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de email-uri sau notificări adresate Zahra – Drops of Nature se face electronic, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil membrului sau clientului și Zahra – Drops of Nature , având în vedere – deci este de acord să primească notificări de la Zahra – Drops of Nature în modul electronic și/sau telefonic, inclusiv e-mailuri sau anunțuri pe site.

D.5. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice fel primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc.).

E. Buletine informative și alerte

E.1. Atunci când un membru sau client își creează un cont pe site, acceptând documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul să exprime sau să nu fie de acord cu primirea newsletterelor și/sau alertelor de la Zahra – Drops of Nature.

E.2. Datele descărcate de la membru în scopul trimiterii de buletine informative și/sau alerte pot și vor fi utilizate de către Zahra – Drops of Nature în limitele politicii de confidențialitate.

E.3. Membrului sau clientului i se poate refuza oricând primirea de buletine informative și/sau alerte:

E.3.1. Folosind link-ul special din orice newslettere și/sau alerte primite.

E.3.2. Prin modificarea acceptării sau primirea de buletine informative și/sau alerte și prin utilizarea paginilor din zona restricționată prin utilizarea contului dumneavoastră.

E.3.3. Prin contactarea Zahra – Drops of Nature, conform informațiilor de contact, și fără nicio obligație suplimentară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreuna din părți să pretindă celelalte daune.

E.4. Întreruperea primirii newsletterelor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptarea documentului.

E.5. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite buletine informative și/sau alerte și dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru sau client care și-a exprimat în prealabil consimțământul de a primi buletine informative și/sau alerte fără nicio altă problemă. angajamentul Zahra – Drops of Nature sau orice notificare prealabilă a acestuia.

E.6. Zahra – Drops of Nature nu va include în buletinele informative și/sau alertele trimise membrului sau clientului niciun alt material publicitar sub formă de conținut care se referă la orice terț care nu este partener al Zahra – Drops of Nature la momentul trimiterea de newslettere și/sau alerte.

F. Politica de vânzări online

F.1. Acces la serviciu

F.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui membru care deține sau își creează un cont.

F.1.2. Pentru a primi acces la serviciu, membrul va trebui să accepte prevederile documentului.

F.1.3. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la serviciu și de a-și șterge contul dacă acesta consideră că, pe baza comportamentului clientului, accesul și existența contului clientului poate prejudicia în vreun fel Zahra – Drops of Nature. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară nicio notificare către client.

F.1.4. Fiecare membru poate avea un cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți membri/clienți.

F.1.5. În cazul descoperirii unui acces partajat de către mai mulți clienți, Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu.

F.2. Produse și servicii

F.2.1. Zahra – Drops of Nature poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de aceasta sau de orice alt terț cu care Zahra – Drops of Nature are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. .

F.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

F.2.3. Zahra – Drops of Nature poate limita posibilitatea de a cumpăra produse sau servicii disponibile pe site în orice moment la unul sau mai mulți clienți.

F.2.4. Toate tarifele pentru produsele sau serviciile prezentate pe site sunt exprimate în lei și includ TVA.

F.2.5. Tarifele afișate pe site tăiate cu o linie semnifică prețul recomandat de producător pentru vânzare în magazine, centre comerciale sau orice alt spațiu comercial unde nu se practică reducerile. Aceste tarife sunt pur informative și nu au valoare juridică.

F.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei folosind informațiile furnizate de client în forma prevăzută. Zahra – Drops of Nature nu este responsabilă pentru acuratețea informațiilor furnizate de client pentru factură. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul emiterii facturii către client. Până în acel moment, valoarea comenzii va fi blocată în contul clientului și nu va fi transferată în conturile Zahra – Drops of Nature.

F.2.7 În cazul plăților online, Zahra – Drops of Nature nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de client, inclusiv, dar fără a se limita la, comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului, în cazul în care moneda de emitere Diferă de lei. Responsabilitatea pentru această acțiune este suportată doar de client.

F.2.8. Toate informațiile din evenimentele de vânzări utilizate pentru a descrie produse, caracteristici și greutate, prețuri, stoc de produse și/sau servicii disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/legături către alte site-uri etc.) nu constituie o obligație de relație contractuală. cu Zahra – Drops de natură, care este pentru prezentare. Zahra – Drops of Nature poate retrage o ofertă de produs sau o poate modifica în orice moment, fără a suporta daune sau alte penalități oricărui potențial client.

F.2.9. În produse și/sau servicii, Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc) care este posibil să nu fie incluse în costul produselor și nu vor fi livrate la produse.

F.3. Comanda online

F.3.1. Clientul poate plasa comenzi pentru produsele vândute la un moment dat, exclusiv pe site.

F.3.2. Prin finalizarea comenzii, clientul este de acord că toate datele furnizate de cumpărător sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii, la care se face referire în acest document și în comanda emisă.

F.3.3. Prin finalizarea comenzii, clientul este de acord ca Zahra – Drops of Nature are dreptul de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de Zahra – Drops of Nature (prin telefon sau email), pentru confirmarea personală a comenzii. Dacă comanda nu este confirmată în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, aceasta este anulată automat de către sistem. Clienții acceptă că Zahra – Drops of Nature nu poate fi forțată să livreze o comandă care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus.

F.3.4. Zahra – Drops of Nature va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de client, chiar și fără o notificare prealabilă adresată clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreuna din părți să pretindă celelalte daune-interese în următoarele cazuri:

F.3.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului a tranzacției în cazul plăților online;

F.3.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Zahra – Drops of Nature în cazul plății online;

F.3.4.3. Datele furnizate de client cu privire la livrare (adresa, detalii de contact) pe site sunt incomplete sau incorecte;

F.3.4.4. Activitatea Clientului pe site poate și/sau poate cauza daune de orice fel părții Zahra – Drops of Nature;

F.3.4.5. Efectuarea a mai mult de două eșecuri consecutive;

F.3.4.6. Din alte motive obiective.

F.3.5. În cazul în care clientul renunță la un ordin de plată cu card bancar și în care banca clientului care autorizează abnk a autorizat tranzacția bancară, suma va fi rambursată de către Zahra – Drops of Nature în termen de 30 de zile de la data la care Zahra. – Picături de natură luate în considerare de acest fapt sau pot fi convertite în credite Zahra – Picături de natură conform art. F.9

F.3.6. În situația în care unele produse comandate de client prin plata cu cardul bancar nu sunt disponibile pe stoc, Zahra – Drops of Nature va informa clientul despre acest fapt și va dispune rambursarea sumelor achitate în termen de 10 zile de la Zahra – Drops of Nature. a luat cunoștință de acest fapt.

F.3.7. O comandă plasată nu poate fi modificată. În cazul în care clientul dorește o modificare (incluzând sau renunțând la produse), acesta va anula comanda care nu corespunde dorințelor sale și va face o nouă comandă în sistem.

F.3.8. Detaliile de livrare a produsului, inclusiv, dar fără a se limita la, timpul necesar pentru livrare, nu reprezintă o obligație contractuală din partea Zahra – Drops of Nature, fără ca vreo parte să poată pretinde celorlalte daune, dacă oricare dintre părți poate fi sau este vătămată în vreun fel de încălcându-le.

F.3.9. În cazul în care un client își modifică datele personale folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile existente la acel moment rețin datele definite/acceptate de client anterior modificării, luate în considerare pentru livrare și contactează noile date modificate corespunzător .

F.4. Comanda prin telefon

F.4.1. Clientul/membrul nu poate face comenzi telefonice.

F.5. Contract și finalizare

F.5.1. Zahra – Drops of Nature va pune la dispoziția clientului toate documentele necesare pentru a atesta achiziția produselor/serviciilor de către client.

F.5.2. Zahra – Drops of Nature va facilita informarea clientului despre stadiul de finalizare a comenzii sale.

F.5.3. Contractul, împreună cu documentele care fac dovada livrării către client a produselor contractate de acesta, de către Zahra – Drops of Nature, devine contract onorat.

F.6. Transport

F.6.1. Livrarea către client a produselor achiziționate de la Zahra – Drops of Nature se face prin firmele de curierat rapid Urgent Curier SRL, DPD, GLS, Nemo sau Fan Courier. Costul de livrare prin curier este de 15 lei dacă coletul cântărește până la 1 (un) kg, crescând proporțional cu greutatea și volumul coletului. Rambursarea (plata la livrare) are un cost suplimentar separat. Transportul este gratuit pe teritoriul României pentru comenzile a căror valoare depășeste 300 RON. Prețul serviciului de livrare se calculează la plasarea comenzii în funcție de greutatea totală a comenzii (dacă este mai mult de un articol). Zahra – Drops of Nature estimează costul transportului pe baza unor indicatori interni conveniți cu firma de curierat. Clientul acceptă în mod expres estimările de cost pentru comanda, indiferent de datele care stau la baza determinării costului. În consecință, clientul nu poate pretinde un cost de transport mai mic pe baza greutăților individuale sau a dimensiunilor coletului.

F.6.2. Livrările se vor face în funcție de perioada specificată pentru fiecare produs pe pagina sa de prezentare (variază între 2-20 de zile). În cazul în care produsul nu va fi expediat în termenul menționat mai sus, Zahra – Drops of Nature va informa clientul prin e-mail, în termen de 30 de zile de la comandă, cu aplicarea prevederilor art. F.7.3, caz în care clientul poate anula comanda în scris și în cazul în care plata a fost efectuată în avans, sumele plătite vor fi restituite integral conform legii, în termen de 30 de zile de la data renunțării.

F.7. Calitate și garanție

F.7.1. Fiecare produs comercializat de Zahra – Drops of Nature beneficiază de perioada de garanție conform legislației române în vigoare. Detaliile clare ale acestor garanții sunt furnizate de înregistrările produsului și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă mai mult decât cea menționată. Garanția produselor oferite de Zahra – Drops of Nature este asigurată de producătorii produselor comercializate de Zahra – Drops of Nature.

Fiecare produs comercializat de Zahra – Drops of Nature beneficiază de garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003.

În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003, fiecare membru sau client poate solicita in caz de neconformitate, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contrafăcutei.

F.7.2. În cazul în care Zahra – Drops of Nature nu poate executa contractul deoarece produsul nu este disponibil, aceasta va informa clientul despre această indisponibilitate, în momentul în care Zahra – Drops of Nature ia cunoștință de acest caz. În cazul în care produsul a fost deja achitat de către client, sumele plătite cu titlu de plată vor fi rambursate de către Zahra – Drops of Nature în maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

F.7.3. În cazul depășirii termenului de livrare indicat la art. F.6.2, Zahra – Drops of Nature vor informa clientul prin e-mail și/sau telefonic și va conveni cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă care să nu depășească termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în noua perioadă convenită, produsul va fi indisponibil pentru livrare, clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție 3 zile lucrătoare de la data notificării informațiilor pentru a-și exprima alegerea produsului. Lipsa primirii de către Zahra – Drops of Nature a unui răspuns din partea clientului sau imposibilitatea de a contacta clientul cu datele de contact indicate în termenul specificat va fi considerată ca acceptare tacită a clientului pentru prelungirea termenului de livrare. În toate cazurile în care clientul își exprimă în scris opțiunea de reziliere a contractului și anularea comenzii, în cazul în care produsul a fost deja achitat, Zahra – Drops of Nature va returna sumele plătite în conformitate cu art. F.6.2.

F.8. Produse returnate

F.8.1. Cu excepția limitărilor art. F.9 privind achiziționarea de credite, clientul Zahra – Drops of Nature poate returna produsele achiziționate prin contract în următoarele situații:

F.8.1.1. Pachetele prezintă daune grave

F.8.1.2. Produsele au fost livrate/facturate incorect

F.8.1.3. Produsele au defecte de fabricație

F.8.1.4. Produsele au specificații eronate comandate de client;

F.8.2. Clientul se obligă să notifice Zahra – Drops of Nature intenția sa de a returna produsele achizitionate prin orice comunicare scrisă (e-mail/fax/etc) în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.

F.8.3. Clientul care a notificat Zahra – Drops of Nature în temeiul articolului F.8.2 este responsabil să se asigure că produsele la care se referă sunt returnate în maximum 5 zile lucrătoare, în caz contrar Zahra – Drops of Nature consideră revendicarea nefondată și poate refuza returul.

F.8.4. Clientul nu va putea returna produsele achiziționate și/sau pretinde alte daune/daune în următoarele situații:

F.8.4.1. În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de alt tip, cu excepția situației prevăzute la art. F.8.1.4.

F.8.4.2. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. F.8.1 are data expedierii notificării intenției de returnare care depășește perioada de 5 zile lucrătoare prevăzută la articolul F.8.2, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

F.8.4.3. În cazul în care un produs este returnat ca motivație pentru una dintre situațiile prevăzute la art. F.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele și documentele intacte care l-au însoțit).

F.8.4.4. Potrivit lui O.G. 130/2000 art. 10 lit.c. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau sunt susceptibile să se degradeze sau să se deterioreze rapid, cum ar fi produsele frauduloase. Membrul/Clientul va fi informat pe fiecare pagină de produs dacă acesta este rambursabil sau nu. Produsele care compun un kit trebuie returnate ca kit. Cutiile și ambalajele de protecție sunt considerate ca parte a produsului.

F.8.5. În cazul rambursării produsului, aceasta se va face în termen de 30 de zile de la confirmarea returului. Returul se face doar în conturile indicate de client. Nu se face în numerar sau prin rambursare.

F.8.6. În cazul înlocuirii produsului cu alt produs, conform F.8.1.3, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

F.8.7. În cazul în care Clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile articolului F.8.1.3 și Zahra – Drops of Nature nu are un produs de înlocuire, acesta va furniza clientului contravaloarea produsului în conformitate cu F. 8.5.

F.8.8. Nu va fi rambursată suma de servicii suplimentare, inclusiv, dar fără a se limita la, transportul produselor, plătite de către client.

F.8.9. În toate cazurile, costurile de retur/re-expediere vor fi suportate de client cu excepția circumstanțelor prevăzute la punctele F.8.1.1; F.8.1.2; F.8.1.3 și în cazul neconformității conform F.8.1. unde Zahra – Drops of Nature va suporta valoarea transportului. De asemenea, în cazul livrării unui produs sau unor produse nealocate conform capitolului. F.3, costurile de retur sunt în sarcina Zahra – Drops of Nature.

G. Frauda

G.1. Zahra – Drops of Nature nu solicită niciun client (sau e-mail / telefon / SMS / etc) informații despre date confidențiale, conturi bancare sau parole sau parole personale către clienții sau utilizatorii săi.

G.2. Clientul / membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru dezvăluirea datelor confidențiale ale unei terțe părți.

G.3. Zahra – Drops of Nature își declină orice răspundere dacă un membru/client este/este vătămat sub orice formă de către un terț care pretinde că este/reprezintă interesele Zahra – Drops of Nature.

G.4. Clientul sau membrul va informa Zahra – Drops of Nature despre astfel de încercări folosind datele de contact.

G.5. Zahra – Drops of Nature nu promovează SPAM-ul. Orice membru/client care a furnizat în mod explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client asociat acestei adrese de e-mail.

G.6. Comunicările efectuate de către Zahra – Drops of Nature prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau link-uri către acestea la data transmiterii conținutului.

G.7. Următoarele scopuri vor fi sau nu considerate tentative de fraudare a site-ului/conținutului și/sau Zahra – Drops of Nature. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a începe urmărirea penală împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au atins acest(e) scop(e):

G.7.1. Pentru a accesa orice tip de date ale altui membru/client prin utilizarea unui cont sau prin orice altă metodă.

G.7.2. Să modifice sau să modifice conținutul site-ului sau orice corespondență trimisă prin orice mijloc de către Zahra – Drops of Nature membrului/clientului.

G.7.3. Pentru a afecta performanța serverului/serverelor care rulează site-ul.

G.7.4. Să acceseze sau să dezvăluie oricărei terțe părți care nu deține autoritatea legală necesară conținutul trimis prin orice mijloc de către Zahra – Drops of Nature membrului/clientului atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

H. Limitarea răspunderii

H.1. Zahra – Drops of Nature nu poate fi facută responsabilă în nici un fel în fața vreunui membru/client care folosește site-ul sau conținutul, cu excepția unor articole care constituie termeni și conditii.

H.2. În cazul în care un membru/client consideră că conținutul trimis prin orice mijloc de către Zahra – Drops of Nature încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate contacta Zahra – Drops of Nature pentru detalii, în conformitate cu datele de contact, astfel încât Zahra – Drops of Nature să poată ia o decizie informată.

H.3. Zahra – Drops of Nature nu garantează membrului sau clientului accesul la site sau la serviciu, cu excepția cazului în care acesta din urmă se înscrie prin pașii de înregistrare a site-ului și nu îi acordă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau total conținut, reproduce integral sau parțial conținutul, copiează sau exploatează orice conținut în orice alt mod sau transferă oricărei terțe părți orice conținut la care a avut și/sau a obținut acces în baza unui acord de utilizare fără acordul scris de Zahra. – Picături de natură.

H.4. Zahra – Drops of Nature nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri care sunt accesate prin link-uri de conținut, indiferent de natura acestor link-uri. Pentru acele site-uri, responsabilitatea unui gateway, în totalitate, proprietarii lor.

H.5. Zahra – Drops of Nature este scutită de orice defecțiune în utilizarea site-urilor și/sau a conținutului transmis membrului sau clientului prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.) prin intermediul site-urilor web, e-mail-ului sau unui angajat al Zahra – Drops of Nature, atunci când o astfel de utilizare a conținutului poate sau poate cauza daune de orice fel membrului, clientului și/sau oricărei terțe părți implicate în acest transfer de conținut.

H.6. Zahra – Drops of Nature nu oferă garanții directe sau indirecte, cum ar fi:

H.6.1. Serviciul va fi în conformitate cu cerințele clienților

H.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel

H.6.3. Produsele/serviciile obținute gratuit sau contracost prin intermediul serviciului vor îndeplini cerințele sau așteptările clientului

H.7. Sub rezerva termenilor și condițiilor termenilor și condițiilor, operatorii, administratorii și/sau proprietarii de site-uri nu sunt responsabili în niciun fel pentru relația lor sau consecințele rezultate din, dar fără a se limita la, achiziții, oferte speciale, promoții, promoții sau orice alt tip de relatie/link/tranzactie/colaborare/etc care poate aparea intre client sau membru si oricare dintre cei care se promoveaza direct sau indirect prin intermediul site-ului.

I. Forță majoră și caz forțat

I.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, niciuna dintre părțile la un contract care este încă în derulare nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp și/sau dreptul, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile, dacă obligația a fost cauzată de un eveniment de forță major.

I.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să notifice celeilalte imediat și complet producerea acestuia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție pentru a limita consecințele acelui eveniment.

I.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul de mai sus este exonerat de această obligație numai dacă evenimentul îl împiedică să-l ducă la îndeplinire.

I.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii acestuia, acel eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea acestui drept, fără ca una dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

I.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. I.3.

J. Litigii

J.1. Prin utilizarea/vizitarea/vizualizarea/etc a site-urilor și/sau a oricărui conținut trimis de către Zahra – Drops of Nature membrului/clientului prin accesare și/sau trimitere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), acesta este de acord cel puțin cu „Termenii și condițiile”.

J.2. Orice dispută legată de acești „Termeni și condiții” care ar putea apărea între membru/client și Zahra – Drops of Nature va fi soluționată pe cale amiabilă.

J.3. Orice dispută de orice fel care ar putea apărea între membru și Zahra – Drops of Nature sau partenerii săi va fi soluționată pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluționat de instanța competentă de la sediul Zahra – Drops of Nature, în conformitate cu legile române în vigoare.

J.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus se dovedește a fi nulă sau neavenită, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

J.5. Acest document a fost întocmit și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

K. Dispoziții finale

K.1. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii/serviciului său precum și oricărui conținut fără notificare prealabilă din partea membrului sau clientului.

K.2. Sub rezerva termenilor și condițiilor Zahra – Drops of Nature, Zahra – Drops of Nature nu va fi responsabilă pentru erorile apărute pe site din orice motiv, inclusiv orice modificări, setări etc., care nu sunt făcute de administratorul site-ului.

K.3. Zahra – Drops of Nature își rezervă dreptul de a plasa bannere publicitare de orice fel și/sau link-uri pe orice pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

L. Feedback

L.1. Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la Zahra – Picături de Natură, vă rugăm să ne contactați la +40743157876, de luni până vineri, 08:00-20:00, sau pe email la info@zahra.ro